Hình ảnh hoạt động

02 08-2019

LONG AN 2/8/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
30 07-2019

MELIA RESORT HO TRAM 19/7/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
12 07-2019

ALPHA KING 13/7/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
08 07-2019

GEM CENTER 4/7/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
13 05-2019

FESTIVAL BIỂN NHA TRANG 2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
13 05-2019

FESTIVAL NHA TRANG 2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
13 05-2019

FESTIVAL NHA TRANG 2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
25 04-2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
21 04-2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
21 04-2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
09 04-2019

GRAND HO TRAM STRIP 5/4/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
08 04-2019

REVERIE SAIGON TIMESQUARE 7/4/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
02 04-2019

2/4/2019 ADORA CENTER

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
02 04-2019

1/4/2019 GALA CENTER

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
18 03-2019

PARK HYATT HOTEL 17/3/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
08 01-2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
05 01-2019

Gipsy fire band 05/01/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
30 12-2018

SHOW CUỐI NĂM 30/12/2018 TRƯỚC SẢNH NHÀ HÁT LỚN

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
12 12-2018

CAPELLA PHÚ NHUẬN 8/12/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
05 11-2018

HÒA NHẠC CUỐI TUẦN 04/11/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng