Hình ảnh hoạt động

04 10-2016

BIỂU DIỄN MỪNG SINH NHẬT ĐÀM VĨNH HƯNG WHITE PALACE 03/10/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
04 10-2016

BIỂU DIỄN MỪNG SINH NHẬT CA SĨ ĐÀM VĨNH HƯNG TẠI WHITE PALACE 03/10/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
02 10-2016

SHOW MOON FESTIVAL TẬP ĐOÀN FXTM NEW WORLD

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng