Hình ảnh hoạt động

16 09-2016

Với phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sau buổi biểu diễn trước sảnh nhà hát lớn 2013

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 09-2016

lỄ TỔNG KẾT SUMITOMO CHEMICHEL TẠI METROPOL 2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 09-2016

Biểu diễn nghệ thuật cuối tuần trước sảnh nhà hát lớn 04/07/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 09-2016

La vie en rose bar tối 18/08/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 09-2016

Show Mobifone tại khách sạn Pullman 2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 09-2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 09-2016

Dalat show

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Khai trương show room Hyundai Bà rịa Vũng Tàu

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

La vie n rose bar 18/08/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Ks Caravelle 04/08/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Show 06/07/2016 Gem center 125 year helping the world be well

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
15 09-2016

Show tại ks Mira Bình Dương 14/7/2016

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng