Hình ảnh hoạt động

02 04-2019

1/4/2019 GALA CENTER

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
18 03-2019

PARK HYATT HOTEL 17/3/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
08 01-2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
05 01-2019

Gipsy fire band 05/01/2019

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
30 12-2018

SHOW CUỐI NĂM 30/12/2018 TRƯỚC SẢNH NHÀ HÁT LỚN

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
12 12-2018

CAPELLA PHÚ NHUẬN 8/12/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
05 11-2018

HÒA NHẠC CUỐI TUẦN 04/11/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
27 10-2018

KHÁNH THÀNH NHÀ MÁY CARGILL 20/10/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
07 10-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
05 10-2018

ADORA LUXURY 05/10/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
01 10-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
30 09-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
17 09-2018

NHÀ HÁT TP 16/9/2018 BIỂU DIỄN HÒA NHẠC CUỐI TUẦN

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
12 09-2018

HỌP BÁO HOA HẬU VN 2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
21 08-2018

SÂN KHẤU SEN HỒNG 17/8/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
16 08-2018

GRAND HỒ TRÀM STRIP 15/8/2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
04 08-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
10 07-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
10 07-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
10 07-2018

Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng