• Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
  • Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
  • Flamenco Gipsy Fire Đình Hùng
CARMELINA RESORT HỒ TRÀM 15/03/2018
SALA THỦ THIÊM TRƯA 10/3/2018
NHÀ HÁT LỚN TP.HCM SÁNG CN 11/3/2018
TÂN NIÊN ACC TÀU ELISA SAIGON
SÂN KHẤU TRƯỜNG ĐUA ĐAI NAM BÌNH DƯƠNG TẾT MẬU TUẤT
SÂN KHẤU TRƯỜNG ĐUA ĐAI NAM BÌNH DƯƠNG TẾT MẬU TUẤT
SÂN KHẤU TRƯỜNG ĐUA ĐAI NAM BÌNH DƯƠNG TẾT MẬU TUẤT
SÂN KHẤU TRƯỜNG ĐUA ĐAI NAM BÌNH DƯƠNG TẾT MẬU TUẤT
SÂN KHẤU TRƯỜNG ĐUA ĐAI NAM BÌNH DƯƠNG TẾT MẬU TUẤT
SÂN KHẤU TRƯỜNG ĐUA ĐAI NAM BÌNH DƯƠNG TẾT MẬU TUẤT
video clip Gimme Gimme . Gipsy fire band
 Video clip  Khúc hát Samba - Gipsy fire band
video clip Hòa Tấu Hotel California  Gipsy fire band Nhà hát lớn
Video clip La bamba . Mexico . Gipsy fire band
video Xi Bom Bom . nhạc Brazil . Gipsy fire band
DESPACITO
 Video clip  Hot and cold . Gipsy fire band
NHÀ HÁT LỚN
HOTEL CALIFORNIA - NHÀ HÁT LỚN - ĐÌNH HÙNG
AI SE TEU PEGO GIPSY FIRE DIỄN TRƯỚC SẢNH NHÀ HÁT LỚN 02/1/2017
5,6,7,8 -step . cowboys & cowgirls
Bara bere - Đình Hùng - nhà hát lớn tp.hcm

Giới thiệu về band nhạc

Giới thiệu đôi nét về band nhạc Flamenco Gipshy Fire Đình Hùng

Video

Những video clip thực tế và chân thực nhất của ban nhạc

Hình ảnh hoạt động

Những hình ảnh thực tế và chân thực nhất của ban nhạc

Liên hệ

Thông tin liên hệ